Utveckling av svensk ekonomi

ESV:s prognos för statens budget och de offentliga finanserna beror till mycket stor del på den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

Utgifter och den ekonomiska utvecklingen

Utgifterna påverkas till största delen av förändringar i arbetslösheten, ränteläget och den svenska kronans växelkurs. En hög arbetslöshet ger stora kostnader inom a-kassa, arbetsmarknadsprogram och utbildning. Ett högt ränteläge leder till att utgifterna för statsskulden blir högre samt att myndigheternas upplåning hos Riksgälden blir dyrare.

Växelkursen påverkar också utgifterna för statsskulden då en del av statsskulden består av lån i utlandet. Men växelkursen påverkar även EU-avgiften som nomineras i euro.

Inkomster och den ekonomiska utvecklingen

Skatt på arbete är en skatt som utvecklas relativt stadigt och den växer när lönesesumman ökar. Lönesumman består av antalet arbetade timmar gånger timlönen. Skatt på kapital är däremot en mycket volatil skatt som varierar i takt med konjunkturen. Skatt på kapital hushåll styrs av hushållens vinster på kapitaltillgångar, hus och utlåningsräntan som får kvittas mot kapitalvinster. Skatt på företagsvinster beror på BNP-utvecklingen minus företagens kostnader som till största delen utgörs av löner till anställda. Mervärdesskatten som varierar mindre än kapitalskatterna skrivs fram med hushållens konsumtion och konsumentprisindex (KPI).

Kontakt

Senast uppdaterad: