SBR-UFS

På denna sida publiceras resultatet av kvartalsberäkningarna av underlaget för statens finansiella sparande (UFS) samt preliminärt och definitivt utfall på Statens budget realekonomiskt fördelat.

Underlag för det finansiella sparandet (UFS) 2017, kvartal 2

Underlag för det finansiella sparandet (UFS) 2017, kvartal 1

Underlag för det finansiella sparandet (UFS) 2016, kvartal 4

Underlag för det finansiella sparandet (UFS) 2016, kvartal 3

Underlag för det finansiella sparandet (UFS) 2016, kvartal 2

Underlag för det finansiella sparandet (UFS) 2016, kvartal 1

Underlag för det finansiella sparandet (UFS) 2015, kvartal 4

Statsbudgetens utfall för 2016, realekonomisk fördelning, definitiv version

Statsbudgetens utfall för 2015, realekonomisk fördelning, definitiv version

Statsbudgetens utfall för 2014, realekonomisk fördelning, definitiv version 

Statsbudgetens utfall för 2013, realekonomisk fördelning, definitiv version 

Statsbudgetens utfall för 2012, realekonomisk fördelning, definitiv version

Statsbudgetens utfall för 2011, realekonomisk fördelning, definitiv version

Kontakt

Senast uppdaterad: