Tidplan för EA-värderingen

Tidplanen för processen att fastställa de ekonomiadministrativa värdena för 2016 beslutades den 2 november 2016.

Tidplan för EA-värderingen 2016:

11 november 2016

Sista dag för att begära särskilt undantag från EA-värderingen.

14 november–9 december 2016

Myndighetsfrågor besvaras i Hermes.

14 november 2016–20 januari 2017

Möjlighet att begära omprövning av ESVs bedömning av svar på myndighetsfrågor i Hermes.

9 mars–24 mars 2017

Koncernfrågor besvaras i Hermes och ESV gör ytterligare kvalitetssäkring av svaren på myndighetsfrågorna.

Fram till 3 april 2017

Möjlighet att begära omprövning av svar på koncernfrågor och eventuella ändrade svar på myndighetsfrågor i Hermes.

3 april–21 april 2017

ESV arbetar med att fastställa de slutliga EA-värdena och fastställa slutrapporten.

Kontakt

Senast uppdaterad: