Tidplan för EA-värderingen

ESV planerar att besluta tidplanen för processen för den ekonomiadministrativa värderingen för 2017 den 8 november 2017.

Preliminär tidplan för EA-värderingen 2017:

6 november 2017

Sista dag för att begära särskilt undantag från EA-värderingen.

14 november– 4 december 2017

Myndighetsfrågor besvaras i Hermes.

8 januari 2018–21 januari 2018

Möjlighet att begära omprövning av ESVs bedömning av svar på myndighetsfrågor i Hermes. Det finns dock möjligheter att succesivt begära omprövning av ESV:s ändrade svar från och med 5 december i den takt som ESV eventuellt ändrar svaren i samband med kvalitetssäkringen.

9 mars–26 mars 2018

Koncernfrågor besvaras i Hermes och ESV gör ytterligare kvalitetssäkring av svaren på myndighetsfrågorna.

27 mars - 4 april 2018

Möjlighet att begära omprövning av svar på koncernfrågor och eventuella ändrade svar på myndighetsfrågor i Hermes. Det finns dock möjligheter att succesivt begära omprövning i den takt som ESV besvarar frågorna.

4 april–18 april 2018

ESV arbetar med att fastställa de slutliga EA-värdena och fastställa slutrapporten.

Kontakt

Senast uppdaterad: