EA-boken 2017

Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet

Publikationsnummer
ESV 2017:12
Publiceringsdatum
2017-03-01

Ladda ner

EA-boken 2017

Beställ

Pris: 320 kr

EA-boken är en överskådlig författningshandbok som innehåller aktuella bestämmelser om statlig ekonomiadministration. I boken behandlas exempelvis finansiering, betalningsfrågor, redovisning, garantier, skadereglering, revision och arkivvård.

Kontakt

Senast uppdaterad: