Inkomstliggaren 2011

Publikationsnummer
2011:8
Publiceringsdatum
2011-02-23

Kompletterande filer

Inkomstliggaren innehåller information om författningar och övriga bestämmelser som gäller för respektive inkomsttitel. För varje inkomsttitel anges också vilka myndigheter som tar in och redovisar inkomsterna och vad dessa avser. För större inkomsttitlar beskrivs även uppbördsförfarandet.

I en separat bilaga redovisas i tabellform alla inkomsttitlar och undertitlar samt vilka myndigheter som har behörighet att använda dessa.

Inkomstliggaren har getts ut årligen sedan 1948.

Senast uppdaterad: