Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning

Publikationsnummer
2011:10
Publiceringsdatum
2011-05-02

ESV har upphandlat statliga ramavtal för E-handelstjänst. Avrop från ramavtalen görs genom en obligatorisk förnyad konkurrens-
utsättning, vilket innebär att avtalade leverantörer inbjuds att lämna anbud vid varje myndighets avrop. Syftet med denna vägledning är att underlätta arbetet för enskilda myndigheter då de gör avrop från ramavtalen.

Kontakt

Senast uppdaterad: