Avgifter 2010

– om avgiftsbelagd verksamhet i staten

Publikationsnummer
2011:29
Publiceringsdatum
2011-07-05

Ladda ner

Avgifter 2010

Rapporten, Avgifter 2010 – om avgiftsbelagd verksamhet i staten, beskriver ekonomiska förhållanden för statlig verksamhet som helt eller delvis finansieras med avgifter.

Senast uppdaterad: