1.6 Bokföring vid begränsad kompensationsrätt

Om ni vid ett inköp inte har kompensationsrätt för ingående moms ska momsen bokföras som en kostnad. I de fall kompensationsrätten är begränsad, som vid repre­sentation, ska ni bokföra den del av momsen som inte medför rätt till kompensation som en kostnad.

När ni köper anläggningstillgångar som ni inte har kompensationsrätt för ska momsen ingå i kostnaden vid beräkningen av anskaffningsvärdet och räknas in i avskrivningsunderlaget.

Kontakt

Senast uppdaterad: