1.5 Undantag från kompensationsrätten

Ni har inte rätt till kompensation för ingående moms om inköpet omfattas av begränsningar i avdragsrätten enligt 8 kapitlet 9, 10, 15 eller 16 §§ mervärdesskattelagen. I de fall avdragsrätten är begränsad är kompensationsrätten begränsad i motsvarande utsträckning.

De begränsningar som huvudsakligen berör statlig verksamhet är: 

  1. Utgifter för stadigvarande bostad
  2. Utgifter för representation och liknande ändamål när det saknas rätt att göra avdrag vid inkomsttaxeringen
  3. Inköp av personbilar eller motorcyklar, med vissa undantag. Om ni hyr en personbil eller en motorcykel för att använda i verksamheten får avdrag i de flesta fall endast göras för hälften av den ingående momsen.

Det finns ytterligare avdragsförbud i mervärdesskattelagen, som kan beröra statliga myndigheter.

Kontakt

Senast uppdaterad: