EA-boken

EA-boken innehåller ett urval lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd om statlig ekonomiadministration. Här behandlas exempelvis redovisning, finansiering, betalningsfrågor och arkivvård.

Om EA-boken 2016

I den nya versionen av EA-boken gjordes ändringar i bland annat följande lagar och förordningar:

- Förordning om miljöledning i statliga myndigheter (2009:907)

- Arkivlagen (1990:782)

- Förordning om utlåning och garantier (2011:211)

- Förordning om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605).

Extra stöd i arbetet med tillämpningarna av de nya reglerna i FÅB

De nya reglerna i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) syftar till att förbättra styrningen och uppföljningen av statens investeringar. I handledningen Investeringar i budgetunderlaget och verksamhetsplanen finns mer information om hur ni ska tillämpa de nya reglerna. Vi har även tagit fram tabeller för att underlätta ert arbete med budgetunderlaget i en kompletterande Excel-fil.

Halvårsuppdatering 2016 av den elektroniska versionen

I den uppdaterade elektroniska versionen från sommaren 2016 finns ändringar i bland annat lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser. Ändringar i författningar och allmänna råd till och med F. 2016:711 har tagits med.

Så markeras förändringarna

De ändringar som har gjorts i författningar och allmänna råd sedan föregående upplaga är markerade med streck i vänster marginal. Författningar och allmänna råd som i sin helhet är nya har dock inte markerats särskilt.

Det förekommer även ändringar i vissa tabeller, vilka av tekniska skäl inte har kunnat streckmarkeras.

Cirkulär

I ESV:s cirkulär, kan du se vilka ändringar som har gjorts i de föreskrifter och allmänna råd till de förordningar som ESV har föreskriftsrätt till. 

Kontakt

Senast uppdaterad: