Visa tillit till det som fungerar – och styr aktivt där det behövs

Den senaste tiden har tillit varit på agendan i staten. Civilminister Ardalan Shekarabi har uttryckt att han vill se en utveckling av styrningen av offentlig sektor med tillit som utgångspunkt. Statskontoret har därför fått i uppdrag att utreda frågan.

Danmark har gått före och genomfört liknande förändringar i styrningen. Norge sneglar, liksom Sverige, på erfarenheterna från grannen i söder. Många menar att kraven på ökad tillit är en motreaktion mot New Public Management och dess krav på kvantitativ mätning, den ibland ifrågasatta så kallade "pinnjakten".

Regeringen vill nu istället låta medarbetarnas kunnande och erfarenhet bli mer vägledande. Som statstjänsteman är det inte svårt att tycka att det är en klok idé. Professionerna i staten är starka, vi har en kompetent yrkeskår som både är erfaren och välutbildad. Dessutom vill jag påstå att vi har regelverk som är tydliga och som hjälper medarbetarna att "göra rätt". Jag tänker till exempel på det ekonomiadministrativa regelverket, som ESV följer upp varje år i EA-värderingen. De allra flesta myndigheter får högsta betyg i den mätningen. Där behövs sällan någon ytterligare styrning.

För att myndigheterna ska effektivisera sin verksamhet krävs tydlig extern styrning, det visar våra erfarenheter. Så inom vissa områden menar jag att regeringen behöver styra mer aktivt än den gör idag. Digitaliseringen är ett exempel. Samverkan mellan myndigheter är ett annat. Regeringen har formulerat ambitiösa mål för den offentliga sektorns digitalisering. Den transformationen kommer inte ske av sig själv. För myndigheterna krävs det stora investeringar och nya arbetssätt. För att detta ska lyckas är jag övertygad om att myndigheterna behöver samverka mer.

Det här kan man kalla en verksamhetsanpassning av styrningen, och det är något som vi på ESV förespråkat under många år. Regeringen behöver naturligtvis säkerställa att myndigheterna gör rätt saker, att de genomför regeringens politik. Men har regeringen förtroende (tillit) för myndigheten bör detaljstyrningen kunna minska, till förmån för ökad styrning av det som behöver utvecklas.

Vad kräver en sådan här reform av myndigheterna? Om detaljstyrningen och återrapporteringskraven minskar behöver vi utveckla andra sätt att redovisa hur vi vill utveckla verksamheten, vilka resultat myndigheterna uppnår och vilka effekter verksamheten leder till. Det blir inte enkelt, men vi blir säkert mer relevanta!

Mats Wikström

Senast uppdaterad: