Tillsammans för en tillgänglig och effektiv statsförvaltning

Årets ESV-dag handlar bland annat om hur vi kan samverka inom statsförvaltningen för att driva på digitaliseringen av det offentliga Sverige. Jag tycker att det är ett tema som känns inspirerande och utmanande på samma gång.

Digitaliseringen påverkar samhället på alla områden. Att ta tillvara teknikutvecklingen är inget nytt och digitalisering är heller inget självändamål. Men det är en möjlighet för oss som verkar i staten att hitta nya sätt att underlätta för medborgare och företag – och använda skattepengar mer effektivt.

Alla myndigheter behöver själva ta ställning till hur de kan höja sin digitala kompetens för att driva verksamhetsutveckling med hög kvalitet. Det gäller inte minst oss på ESV som ska stödja regeringen och myndigheterna i digitaliseringsfrågor. Vi arbetar för att ESV ska bli en mötesplats för samarbete i statsförvaltningen, för alla som arbetar med verksamhetsutveckling som tar stöd av digitalisering. Det är en ambition som förpliktigar.

Dessutom måste ESV som enskild myndighet se över hur vi kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att ge bättre service inom alla våra områden. Till myndigheterna, regeringen och Regeringskansliet men även till andra målgrupper, som övriga offentliga sektorn, journalister och allmänheten.

Många myndigheter har lyckats väldigt bra med att använda digitalisering för att effektivisera sina arbetssätt och i grunden förändra viktiga samhällsfunktioner. Det finns all anledning att lära av varandras goda exempel för att utveckla den egna verksamheten. Jag tror att vi behöver träffas och diskutera hur vi kan arbeta tillsammans i förvaltningen för att förbättra vår service och bli mer lättillgängliga.

ESV-dagen är ett sådant tillfälle. Min förhoppning är att du som besökare kommer att få både inspiration och konkreta tips för att driva digitala projekt.

Tillsammans arbetar vi för att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter med medborgaren i centrum.

Vi ses på ESV-dagen den 11 oktober!

Mats Wikström

Senast uppdaterad: