Utveckling av offentlig verksamhet kräver uthållighet

Sedan förra våren har ESV ett centralt uppdrag i regeringens satsning Digitalt först. Jag upplever att regeringen är tydlig i sin långsiktiga strävan mot att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Med Digitalt först vill regeringen skapa

  • en enklare vardag för medborgare
  • en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
  • högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

ESV:s uppdrag är att stödja Regeringskansliet och myndigheterna och att följa upp statsförvaltningens digitalisering. Vi ska stödja Regeringskansliet med att analysera resultat och sammanställa olika behov. Myndigheterna kan bland annat räkna med stöd från oss kring nyttorealisering. Vi kommer också använda våra olika mötesplatser för att dela erfarenheter och kunskap.

Digitalt först är satsningen mot en innovativ och samverkande förvaltning. Många myndigheter förbereder nu för att ta sina första steg på den resan. Men det finns också gott om föregångare, särskilt bland våra stora myndigheter som till exempel Skatteverket och Försäkringskassan. Där har utvecklingen mot en digital förvaltning pågått i flera år. De har kommit långt och kan på många sätt vara föredömen för oss andra. Men när jag talar med företrädare från dessa myndigheter så vittnar även de om att det även hos dem finns mycket kvar att göra.

Det är ingen som tvivlar på att digitalisering är loket för att nå bättre lösningar på olika behov inom offentlig verksamhet. Nu står vi inför ett förändringsarbete, där hela statsförvaltningen ska med, på sina villkor. ESV har haft en samordnande roll i flera olika förändringsprojekt i staten. Jag tänker till exempel på övergången från pappersfakturor till elektroniska inköp. Det är ett arbete som pågått under tio år och som fortfarande utvecklas och är aktuellt.

För ett framgångsrikt förändringarbete krävs en tydlig strategi och tydliga mål som är accepterade av de aktörer som ska driva igenom förändringen. Uthållighet är också en viktig framgångsfaktor. Jag är glad att digitaliseringsfrågorna fått en långsiktig hemvist hos oss.

Så jag ser fram emot ett spännande verksamhetsår 2016 och att uthålligt tillsammans med alla myndigheter fortsätta arbetet med att bidra till en effektivare statsförvaltning.

Mats Wikström

Senast uppdaterad: