En enklare EA-värdering

För ett par år sedan kom jag att tala med en redovisningschef på en mellanstor myndighet om EA-värderingen. Hon upplevde att det blivit fler och fler frågor och områden som mättes. Det innebar att processen på myndigheten att besvara EA-värderingen blivit alltmer omfattande och tidskrävande. Och hon var inte ensam om att tycka så.

Dessa tankar blev ett av startskotten till det utvecklingsarbete av EA-värderingen som pågått under två år. Resultatet syns bland annat genom att vi har minskat antalet delfrågor i den del som är en självdeklaration från cirka 120 till ett 40-tal. Vi mäter också färre områden för att göra värderingen mer kärnfull. Målet är att förenkla hanteringen för er på myndigheten. Samtidigt tummar vi inte på nyttan med EA-värderingen som en temperaturmätare för den statliga ekonomiadministrationen. Vi tar tempen, men det ska vara enklare; det ska vara en EA-värdering i tiden.

Hur står det då till när vi nu har tagit temperaturen? Jo, vi kan konstatera att det på det stora hela ser mycket friskt ut! De allra flesta myndigheter följer de allra flesta bestämmelser som vi mäter. Samtidigt finns det alltid områden som har sämre resultat än andra, oftast är det fallet när vi mäter en ny regel. Då fyller EA-värderingen en viktig funktion i och med att ESV uppmärksammas på detta och kan fundera över vad som är orsaken. Ibland kan det vara så enkelt som att bestämmelsen är ny, men ibland kan det till exempel handla om att en regel behöver förtydligas.

Jag vill slutligen passa på att tacka alla er som på olika sätt har hjälpt oss att utveckla EA-värderingen och kommit med värdefulla synpunkter. Vi hoppas att ni uppskattar den nya EA-värderingen. Vi fortsätter se över och utveckla och ni är alla varmt välkomna att tycka till nästa gång frågorna i EA-värderingen kommer på remiss.

Pia Heyman

Senast uppdaterad: