Stöd i arkiveringsfrågor vid systembyte

2017-05-16 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har publicerat en vägledning som ska stötta myndigheter med arkivering, gallring och migrering vid systembyte. Vägledningen riktar sig främst till personer som ansvarar för frågan på myndigheten, men kan även vara användbar för projektledare eller projektmedlemmar i införandeprojekt.

Vägledningen ger ett generellt praktiskt stöd i arkiveringsfrågor vid systembyten, utöver de lagar och regler som finns. Systemen som vägledningen avser är ekonomisystem, personalsystem, e-handelstjänst och beslutsstödsystem. Vägledningen ger stöd för både interna systembyten (inklusive större uppgradering av redan existerande system) och externa byten, till exempel genom outsourcing till ett servicecenter.

ESV har stämt av innehållet i vägledningen med Riksarkivet. För vidare och fördjupad information kring myndighetsspecifika frågor om arkivering, gallring och migrering kan det vara nödvändigt att vända sig till direkt till Riksarkivet.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: