Slopad kompensationsrätt för ingående moms vid representation för myndigheter

2017-05-19 | Nyhet

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

Den nya regeln, som träder i kraft den 1 juli 2017, innebär att statliga myndigheter inte har rätt att bokföra och inte heller begära kompensation för ingående mervärdesskatt vid representation. Detta gäller all form av representation, till exempel måltider, kringkostnader och representationsgåvor. Observera att regeln gäller kostnader som bokförs som representation. Begreppet representation i bokföringssammanhang är smalare än begreppet representation när det gäller förmånsbeskattning.

För de fakturor och underlag som bokförs till och med juni (till och med brytdagen den 4 juli) tillämpas de gamla reglerna. Ingående moms får bokföras enligt de beloppsgränser som gäller för representation. För fakturor och underlag som bokförs från och med juli gäller den slopade kompensationsrätten som innebär att ingående moms bokförs som representationskostnad och inte som ingående moms.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: