Förfrågningsunderlag för upphandling av ekonomisystem publicerat

2017-05-12 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har publicerat nytt förfrågningsunderlag för upphandling av statliga ramavtal för ekonomisystem. Sista anbudsdag är den 12 juni.

ESV fattade tidigare i år beslut om att avbryta upphandlingen som annonserades i höstas på grund av för få och ogiltiga anbud. ESV har omarbetat underlagen för att på ett bättre sätt möta marknaden och tillgodose behoven hos myndigheter med färre krav och en enklare ekonomimodell. ESV:s avsikt är att teckna ramavtal med två leverantörer. Anbud lämnas via upphandlingsverktyget Mercell där alla dokument inklusive förfrågningsunderlag finns publicerat. Senast den 12 juni ska anbuden ha inkommit via Mercell.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: