Få stöd inför arbetet med årsredovisningen för 2017

2017-10-06 | Nyhet

Det finns flera nyheter att tänka på inför sammanställningen av myndighetens resultatredovisning i årsredovisningen för 2017. På Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) nätverksträff för resultatredovisning den 24 oktober diskuterar vi bland annat hur vissa förordningsändringar påverkar myndigheternas resultatredovisning.

Kvaliteten i myndigheternas resultatredovisning har ökat under de senaste åren. Det har framgått av ESV:s arbete med myndigheternas resultatredovisning i årsredovisningen. Varje år arrangerar ESV en nätverksträff för att bidra till kvalitetshöjningen, genom att sprida kunskap och information om aktuella frågor samt ge inspirerande exempel.

Hur redovisar man könsuppdelad statistik i årsredovisningen?

Det finns flera nyheter inför resultatredovisningsarbetet 2017. Bland annat revideringar i Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, som innebär att myndigheterna ska redovisa individuell och könsuppdelad statistik i resultatredovisningen. På vår nätverksträff 24 oktober diskuterar vi förändringen och mycket annat.

Få praktiskt stöd resultatredovisningen på ESV:s home office

Utöver nätverksträffen anordnar ESV även ett "home office" den 25 oktober för dig som arbetar med resultatredovisningen i myndighetens årsredovisning. Under dagen får du arbeta praktiskt med årsredovisningen, samtidigt som du får stöd av ESV och kan utbyta erfarenheter med andra kollegor.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: