ESV lanserar webbutbildning om grunderna i statlig styrning

2017-05-15 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram en webbutbildning om grunderna i statlig styrning. Utbildningen riktar sig till personer som är nyanställda inom staten men också till myndighetsanställda som vill uppdatera sina kunskaper om statlig styrning.

Webbutbildningen är en obligatorisk förberedelse inför grundkursen i statlig styrning, redovisning och finansiering. Förhoppningen är också att utbildningen kan vara till nytta för alla myndighetsanställda som vill uppdatera sina kunskaper om statlig styrning och för personer som är nyanställda inom staten. Utbildningen är interaktiv med animationer, filmer och frågor och tar en dryg timme att genomföra. Webbutbildningen är kostnadsfri och finns tillgänglig via ESV:s webbplats.

– Webbutbildningen har gjort att vi kommer kunna korta ner grundkursen i statlig styrning, redovisning och finansiering från tre dagar till två dagar. En effektivisering då kursdeltagarna inte behöver avsätta lika mycket tid hos oss utan genomför delar av utbildningen under den tid och på den plats de själva önskar, säger Annica Sjögren, projektledare för webbutbildningen.

För att gå den fysiska delen av kursen måste kursdeltagarna få godkänt på webbutbildningens kunskapstest. Testet är ett sätt att säkerställa att kursdeltagarna har genomfört och tillgodogjort sig webbutbildningen. Testet är frivilligt om man inte ska gå grundkursen. Nästa kurstillfälle för den fysiska kursen i statlig styrning, redovisning och finansiering kommer att ges i november 2017. Kursanmälan publiceras i juni.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: