ESV inleder förstudie för personalsystem

2017-09-08 | Nyhet

I slutet av september går en enkät ut till alla statliga myndigheter med frågor om framtida behov av personalsystem. Nuvarande ramavtal slutar gälla efter december 2018 och det är dags att se över förutsättningarna för ett eventuellt nytt ramavtal.

I arbetet med att genomföra förstudien för detta har ESV anlitat Knowit som konsultstöd. Knowit kommer att be alla statliga myndigheter att besvara en enkät om sina framtida behov för personalsystem. Ambitionen är att skicka ut enkäten under vecka 39.

ESV hoppas att många myndigheter har möjlighet att svara på enkäten.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: