Myndigheter jobbar aktivt med att dra nytta av fördelarna med e-handel

2016-01-21 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har bland annat fått i uppdrag av regeringen att fortsätta främja arbetet med e-handel i staten och att arbeta med PEPPOL inom e-handelsområdet. Vi har nu lämnat en rapport till regeringen som visar statusen på arbetet vid utgången av 2015.

I rapporten konstateras att många myndigheter kommit relativt långt i sitt arbete med att effektivisera sina inköp med hjälp av e-handel. Det är positivt att många myndigheter jobbar aktivt och vill förbättra sin användning av e-handel. Vi ser att det finns en stor orealiserad potential med e-handel i staten. För att se hur arbetet fortlöper kommer vi att försöka följa upp utvecklingen halvårsvis.

I december var mer än hälften av de statliga myndigheterna ansluta till PEPPOL. Arbetet med att försöka ansluta fler myndigheter och leverantörer kommer att fortsätta under kommande år för att uppfylla de kommande kraven i föreskrifterna som anger att alla myndigheter i november 2018 ska vara anslutna till PEPPOL.

Dela

Senast uppdaterad: