Obligatoriskt för statliga myndigheter att använda PEPPOL

2015-11-24 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om ändrade regler för de statliga myndigheterna. En stor nyhet är ett krav på att myndigheterna ska kunna använda PEPPOL:s infrastruktur. Kravet träder i kraft 1 november 2018.

– Beslutet är ett led i att förenkla och öka statens e-handel. PEPPOL bidrar till minskade kostnader för myndigheterna bland annat genom att det blir enklare att ansluta varu- och tjänsteleverantörer samt att byta operatör. Fördelarna är många så kontakta din systemleverantör redan idag för att komma igång med PEPPOL, säger Sören Pedersen, projektledare på ESV med ansvar för e-handelsarbetet.

Anslutning till PEPPOL:s infrastruktur kommer också att underlätta för myndigheterna att leva upp till EU:s direktiv 2014/55/EU om elektronisk fakturering vid offentligt upphandling. Detta eftersom PEPPOL:s nästa version av e-faktura kommer att vara en implementering av den europeiska normen.

Fler förändringar från 1 januari 2016

I och med att PEPPOL blir obligatoriskt för myndigheterna görs också ett fåtal andra mindre förändringar från 1 januari 2016. Förändringarna gäller bland annat versioner på e-handelsstandarder, eftersom några äldre versioner inte längre är aktuella. Vidare tydliggörs också att myndigheterna endast ska erbjuda mottagande av e-fakturor från varu- och tjänsteleverantörer enligt SFTI rekommenderade standarder.

De statliga ramavtalen för e-handelstjänst med Visma Commerce AB och CGI Sverige AB har redan stöd för PEPPOL. Statens Servicecenter har lagt upp cirka 125 statliga myndigheter som mottagare av e-faktura via PEPPOL.


Har du frågor om PEPPOL kontakta oss på peppol@esv.se.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: