Shafiq Babakarkhail

"Jag trivs med mina varierande arbetsuppgifter och att jag uppmuntras till kompetensutveckling."

Berätta om din bakgrund

Jag har en magisterexamen i ekonomi med inriktning mot redovisning och revision från Stockholms universitet. Parallellt med studierna arbetade jag som ekonomiassistent. Efter min examen 2009 arbetade jag vid polisen i Norge med asylregistreringar. Tillbaka i Sverige igen fick jag möjlighet att praktisera på avdelningen för EU-revision på ESV där jag fick fast anställning 2010.

Vilka är dina främsta arbetsuppgifter?

Jag arbetar med framförallt revison och granskning. Jag granskar till exempel myndigheternas förvaltning och kontrollsystem med allt från projektgranskningar till systemrevisioner.

Jag är även projektledare för avslutet av programperioden 2007–2013 för program inom flera EU-fonder. De kommer att avslutas 2017. I samband med avslutet rapporterar vi till EU-kommissionen.

Hur ser dina arbetsdagar ut?

Vi revisorer reser en hel del i och med att de myndigheter och projektägare vi granskar är placerade i hela Sverige. Jag brukar börja med förberedelser inför de olika besöken på kontoret, sedan utför jag granskningen antingen ute hos myndigheterna eller hos projektägarna. Besöken kan vara en till flera dagar. När jag är tillbaka på kontoret gör jag en mer fördjupad granskning som utmynnar i en revisionsrapport.

Vilka kompetenser behövs för att få ett bra resultat i din roll?

Man måste vara påläst inom aktuella regelverk och insatt i det område man ska granska. Som revisor är det bra att ha kunskaper om bland annat Lagen om offentlig upphandling (LOU), statsstöd och grundläggande redovisning. Det är även en fördel att kunna revisionsmetodik och statistik.

Som person bör du vara social och uppskatta att samarbeta med andra människor.

Vad uppskattar du mest med ESV?

Jag trivs med mina varierande arbetsuppgifter och att jag uppmuntras till kompetensutveckling. Dessutom är de uppdrag som ESV får väldigt intressanta.

För övrigt är det trevliga kolleger och goda möjligheter till friskvård (vilket jag i och för sig kanske borde bli bättre på att utnyttja). Lokalerna är trevliga och läget är bra då vi reser mycket i tjänsten.

Senast uppdaterad: