Jonas Larsson

"Enligt mig är ESV Sveriges största koncernkontor, inte till antal anställda men sett till beloppen."

Berätta om din bakgrund

Jag har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala universitet. Innan jag började på ESV arbetade jag med externredovisning på Sveriges geologiska undersökning. 

Jag har varit anställd här sedan 2001. Under åren har jag haft några utflykter till Finansdepartementet.

Hur skulle du beskriva ditt arbete för någon som inte känner till ESV:s verksamhet?

Jag arbetar främst med frågor som rör statens budget. Jag och mina kolleger kontrollerar och analyserar löpande utfallet på statens budget, som sedan presenteras på vår webbplats i slutet av varje månad. Just nu ansvarar jag för områdena skatter, migration och bistånd.

Vår enhet tar fram en stor del av de underlag som bildar årsredovisningen för staten. I det arbetet ansvarar min grupp för utfallet på statens budget. ESV förvaltar och utvecklar statsbudgetsystemet Hermes och mitt ansvar är att administrera inkomstsidan i systemet. Det innebär ett nära samarbete med vår it-avdelning, myndigheter och Finansdepartementet.

Jag stämmer löpande av att statsbudgeten i Hermes hänger ihop med regeringens och riksdagens beslut. Min enhet tar även fram tidsserier för statens budget inom ramen för Sveriges officiella statistik.

Hur ser dina arbetsdagar ut?

Mina arbetsdagar varierar och beror lite på hur vårt produktionsarbete ser ut. Mina främsta arbetsuppgifter är att analysera och sammanställa information, ta fram statistik och analysera månadsutfallet för statens budget. Jag ger även stöd till Finansdepartementet och myndigheter i diverse statsbudgetärenden.

Vilka resultat är du med och bidrar till?

Förutom det mer löpande arbetet är jag delaktig i olika utvecklingsprojekt. För tillfället håller vår grupp på att utveckla månadsutfallet med fokus på förbättrad analys, mer fakta och en mer pedagogiskt presentation. Vi funderar även på hur vi kan visualisera vår statistik och åskådliggöra data med bra diagram i olika tidsserier.

Hur skulle du beskriva ESV som arbetsplats?

Enligt mig är ESV Sveriges största koncernkontor, inte till antal anställda men sett till beloppen. Med det menar jag att allt vårt arbete ligger nära politiken och aktuella samhällsfrågor, vilket är fantastiskt spännande. Varje dag lär jag mig något nytt och det finns stor chans till kompetensutveckling inom olika områden.

Det är väldigt trivsamt med trevliga arbetskamrater och god stämning. Som statligt anställd och småbarnsförälder är dessutom villkoren förmånliga.

Senast uppdaterad: