Ioannis Ntanos

"Vårt uppdrag känns meningsfullt; ESV ska göra Sverige rikare och det känns bra att man kan bidra till det."

Berätta om din bakgrund

Jag är nätverkstekniker i grunden och har tidigare arbetat med kundservice, bland annat på 3 och ComHem. Under mitt första år på ESV, 2008, kombinerade jag arbetet med att studera till nätverkstekniker.

Vad ingår i din roll?

Jag ansvarar för att det tekniska stödet ska fungera och hjälper både chefer och medarbetare med alla typer av tekniska problem som uppstår. Mitt arbete är väldigt varierande och kan handla om att hantera licenser, klienter, trådlösa nätverk, telefoni, säkerhet, men också om att introducera och utbilda medarbetare. Andra uppgifter är av mer administrativ karaktär, som till exempel att upprätthålla register över all it-utrustning.

Vilka resultat är du med och bidrar till i ditt arbete?

En stor del av mitt arbete är att effektivisera och förbättra olika typer av interna rutiner och processer. Det kan vara allt från inpassering och säkerhet, till att hämta in nya system som underlättar det dagliga arbetet.

Vilka utmaningar stöter du på i ditt arbete?

Tekniken är en utmaning i sig, och att hela tiden hänga med i den tekniska utvecklingen. Andra utmaningar är att planera och förbereda för underhåll och utveckling av befintliga system. Alla steg från test till drift ska flyta på.

Det gäller också att vara öppen och lyhörd, jag försöker alltid se problem utifrån olika infallsvinklar för att ge ett professionellt stöd som möjligt.

Vad är det bästa med att jobba på ESV?

Det bästa är att jag jobbar med någonting som jag tycker är väldigt kul, som jag brinner för, och att jag hela tiden utvecklas inom mitt område. Jag har trevliga kolleger och vi har högt i tak. Vi har också en bra arbetsmiljö och trevliga lokaler.  Dessutom känns vårt uppdrag meningsfullt; ESV ska göra Sverige rikare och det känns bra att man kan bidra till det.

Senast uppdaterad: