Åsa Fröding

"Jag är en stolt tjänsteman i staten, för mig är demokrati och offentlighet jätteviktigt."

Berätta om din bakgrund

Jag har läst fristående kurser inom områdena ekonomi, personal, IT och psykologi på Karlstads universitet och Mittuniversitetet. Jag började på Räddningsverket 1996 där jag bland annat var systemansvarig för löne- och personalsystemet Palasso. Därefter var jag på Logica (numera CGI) som verksamhetskonsult för Palasso i drygt tre år. Sedan 2012 är jag utredare på ESV.

Vilka resultat är du med och bidrar till?

Jag arbetar med att upphandla och förvalta statliga ramavtal för administrativa system, främst personalsystem. Våra ramavtal ger myndigheterna tillgång till administrativa system på ett enklare sätt, de behöver inte göra egna upphandlingar.

Ramavtalen ska vara ett stöd för myndigheterna under lång tid. Därför är det viktigt att upprätthålla goda kontakter, både med våra leverantörer, och de myndigheter som avropar systemen.

Vilka utmaningar stöter du på i ditt jobb?

Vid stora upphandlingar av statliga ramavtal behöver vi veta vilka krav vi kan ställa på en leverantör av ett system, och vilka leverantörer som vill arbeta med hela staten som motpart. Vi måste veta vad myndigheterna önskar och behöver, systemen vi upphandlar ska vara moderna och användarvänliga.

Vi måste också förhålla oss till lagen om offentlig upphandling (LOU). Den ses över just nu, så vi måste hålla oss uppdaterade om vad som händer. Att tolka avtal och hantera olika tolkningar i dialog med myndigheter och leverantörer är ibland en svår balansgång.

Vilken betydelse har det för dig att arbeta inom staten?

Jag är en stolt tjänsteman i staten, för mig är demokrati och offentlighet jätteviktigt. Det kändes helt rätt att gå tillbaka till en statlig anställning efter en privat där jag inte riktigt kände mig hemma.

Vad är det bästa med att jobba på ESV?

Jag lär mig nya saker varje dag. För mig är vår vision, Vi gör Sverige rikare, en vision som passar mig. Dessutom har jag kompetenta och generösa kolleger. Vi har bra förmåner, ett bra löneläge och kontoret ligger dessutom bra till geografiskt.

Senast uppdaterad: