Status för rekryteringar

Här kan du se var i rekryteringsprocessen vi befinner oss för olika tjänster. När rekryteringen är avslutad offentliggör vi det här och på myndighetens anslagstavla.

Projektledare ramavtal

Diarienummer 2.3.1-17/2017
Sista ansökningsdag 2017-01-22
Antal sökande 4
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Petra Hedén
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2017-02-06

Utredare till enheten för Redovisning och finansiering

Diarienummer 2.3.1-1331/2016
Sista ansökningsdag 2017-01-15
Antal sökande 26
Genomgång av ansökningar pågår Ja
Intervjuer pågår Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget här och på anslagstavlan  

Utredare till Statsredovisningsenheten

Diarienummer 2.3.1-1252/2016
Sista ansökningsdag 2017-01-15
Antal sökande 20
Genomgång av ansökningar pågår Ja
Intervjuer pågår Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget här och på anslagstavlan  

Nationalekonom/makroekonom

Diarienummer 2.3.1-1333/2016
Sista ansökningsdag 2017-01-20
Antal sökande 37
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Anders Brunstedt
Julia Asplund
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2017-02-03
2017-02-09

Kvalificerad utredare - verksamhetsstyrning

Diarienummer 2.3.1-1201/2016
Sista ansökningsdag 2016-12-11
Antal sökande 33
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår

Klart

Tillsatt med sökande Ami Keita Jansson
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2017-01-20

Kontakt

Senast uppdaterad: