Status för rekryteringar

Här kan du se var i rekryteringsprocessen vi befinner oss för olika tjänster. När rekryteringen är avslutad offentliggör vi det här och på myndighetens anslagstavla.

Revisor för revision av Sveriges EU-medel

Diarienummer 2.3.1-436/2017
Sista ansökningsdag 2017-05-31
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget här och på anslagstavlan  

Utredare inom finansiell styrning till enheten för Redovisning och finansiering

Diarienummer 2.3.1-374/2017
Sista ansökningsdag 2017-05-01
Antal sökande  25
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget här och på anslagstavlan  

Avdelningschef analys och prognoser

Diarienummer 2.3.1-341/2017
Sista ansökningsdag 2017-05-28
Antal sökande  
Genomgång av ansökningar pågår  Ja
Intervjuer pågår  Ja
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget här och på anslagstavlan  

Projektledare ramavtal

Diarienummer 2.3.1-17/2017
Sista ansökningsdag 2017-01-22
Antal sökande 4
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Petra Hedén
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2017-02-06

Utredare till enheten för Redovisning och finansiering

Diarienummer 2.3.1-1331/2016
Sista ansökningsdag 2017-01-15
Antal sökande 26
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Anna Castwall
Beslut anslaget här och på anslagstavlan  2017-03-10

Utredare till Statsredovisningsenheten

Diarienummer 2.3.1-1252/2016
Sista ansökningsdag 2017-01-15
Antal sökande 20
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Joulia Cerón
Leticia Velaquez Diaz
Beslut anslaget här och på anslagstavlan  2017-03-09

Nationalekonom/makroekonom

Diarienummer 2.3.1-1333/2016
Sista ansökningsdag 2017-01-20
Antal sökande 37
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Anders Brunstedt
Julia Asplund
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2017-02-03
2017-02-09

Kvalificerad utredare - verksamhetsstyrning

Diarienummer 2.3.1-1201/2016
Sista ansökningsdag 2016-12-11
Antal sökande 33
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår

Klart

Tillsatt med sökande Ami Keita Jansson
Beslut anslaget här och på anslagstavlan 2017-01-20

Kontakt

Senast uppdaterad: