Frukostseminarium om obligatorisk E-faktura

Datum: kl. -

ESV kommer under hösten att genomföra ett antal frukostseminarier kring lagförslaget om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor.

Vi kommer att webbsända seminarierna för de som inte har möjlighet att närvara på plats.

Målgrupp: Seminarierna vänder sig till de företag som tillhandahåller tjänster för ekonomi- och faktureringssystem.

Syfte: Vi kommer gå igenom vilka om förberedelser ni behöver göra, hur ni lägger upp en tidplan och vilket stöd det finns att få.

Plats: Ekonomistyrningsverket (ESV) på Drottningatan 89 i Stockholm eller via webben

Anmäl dig till frukostseminariet den 3 oktober

Dela

Kontakt