Utvärdering

Utvärderingar av den statliga verksamheten är viktigt. Det ger kunskap om hur statens medel används och vilka resultat de leder till.

För att öka utrymmet för nya reformer kan man behöva ompröva existerande verksamheter. Detta ställer stora krav på information som visar om verksamheten leder till önskade förändringar i samhället. Utvärderingar ger då ett värdefullt underlag för att utveckla och förbättra den statliga verksamheten.

Kontakt

Senast uppdaterad: