Upphandling e-inköp

Vi har publicerat förfrågningsunderlag för skanningtjänst med sista anbudsdag 10 april 2017.

ESV upphandlar systemstöd för e-inköp

E-inköp omfattar systemstöd i form av skanningtjänst, upphandlingsverktyg och e-handelstjänst. I e-handelstjänsten ingår EFH, leverantörsportal samt operatörstjänst.

För anbudsområdena upphandlingsverktyg respektive e-handelstjänst pågår utvärdering av anbud.

Ramavtalen för e-inköp ska vara avropsbara i slutet av 2017.

Anbud skanningtjänst

Anbud för skanningtjänst kan lämnas fram till och med den 10 april 2017 via vårt upphandlingsverktyg Mercell.

Vilka kan avropa från ESV:s ramavtal?

Normalt är enbart statliga myndigheter avropsberättigade på ESV:s ramavtal. I det här fallet kommer också de kommuner, landsting, regioner och tillhörande bolag som skickat in fullmakt till ESV att vara avropsberättigade.

Vi har tagit emot drygt 120 fullmakter.

Kontakt

Senast uppdaterad: