Upphandling av ekonomisystem

ESV har fattat beslut om att avbryta upphandlingen av ramavtal för ekonomisystem, anbudsområde A och anbudsområde B. ESV kommer att bjuda in till dialog med leverantörerna.

ESV upphandlar statliga ramavtal för ekonomisystem som innehåller följande anbudsområden, dessa utvärderas var för sig:

  • A - Ekonomisystem via molntjänst
  • B - Ekonomisystem med lokal drift
  • C - Operatörstjänst för distribution av kundfaktura

För anbudsområde A, ekonomisystem via molntjänst och anbudsområde B, ekonomisystem med lokal drift, avsåg ESV att teckna ramavtal med tre leverantörer. Förnyad konkurrensutsättning skulle gälla vid kommande avrop. Vi är angelägna om att teckna avtal med flera leverantörer för att säkerställa och upprätthålla såväl konkurrens som leveranskapacitet under avtalsperioden.

Upphandlingen för anbudsområde A och B har avbrutits

ESV har fattat beslut om att avbryta upphandlingen för anbudsområde A och anbudsområde B. Vi fick in två anbud för område A, varav det ena inte uppfyller våra obligatoriska krav. För anbudsområde B har inga anbud inkommit.

ESV kommer så fort som möjligt att bjuda in leverantörer till dialog för att sedan kunna ta beslut om hur vi går vidare med en ny upphandling.

Utvärdering av anbud pågår för anbudsområde C

För anbudsområde C, operatörstjänst för distribution av kundfaktura, pågår utvärdering av anbud.

Kontakt

Senast uppdaterad: