E-handelstjänst

De statliga ramavtalen för e-handelstjänst täcker såväl beställnings-, leverans- som fakturahanteringsprocessen. Det finns ramavtal med CGI Sverige AB (Logica Sverige AB) samt Visma Commerce AB (Visma Proceedo AB). Avrop på ramavtalen kunde göras med förnyad konkurrensutsättning fram till 30 september 2015.

Ett avropsavtal kan gälla i upp till 8 år räknat från leveransgodkännandet. Ramavtalens bestämmelser gäller så länge det finns giltiga avropsavtal. ESV har påbörjat arbetet med en ny upphandling av ramavtal inom inköpsområdet.

E-handelstjänsten gör det möjligt för er att beställa varor och tjänster på flera sätt:

  • från produktkatalog
  • genom fritextbeställning
  • via webbhandel
  • med periodiskafakturor

I e-handelstjänsten kan beställare och leverantörer kommunicera elektroniskt via en partsintegrationstjänst eller använda den webbaserade leverantörsportalen. Bilden nedan visar en e-handelstjänst och hur leverantörer och myndigheter interagerar med tjänsten.

Illustration av e-handelstjänst

 

 

 

 

 

 

 

 

E-handelstjänsten är åtkomlig via Internet och myndigheten behöver varken installera eller underhålla it-stödet. Det finns möjlighet att integrera e-handelstjänsten med ert ekonomisystem.

E-handelstjänsten är en helhetslösning med några optioner för tilläggstjänster som skanningstjänst och printtjänst (kundfaktura). Användbarheten var en viktig aspekt vid upphandlingen.

Kontakt

Senast uppdaterad: