Personalsystem

Vi har tecknat ett statligt ramavtal för personalsystem med Evry HR Solutions AB som erbjuder löne- och personalsystemet Primula. Från januari 2016 har bolagets verksamhet flyttats till Evry Integration AB, som därefter har bytt namn till Evry Sweden AB.

Utökad funktionalitet för rekrytering

Evry och ESV har tecknat ett tilläggsavtal för fler funktioner i rekryteringsverktyget ReachMee. Avtalet består dels av ett utökat rektyteringspaket samt ett antal tillvalstjänster som kan avropas som optioner. 

Omfattning

Ramavtalet för Personalsystem omfattar löne- och personaladministrativt stöd inklusive tillhörande tjänster. Systemet, Primula, uppfyller de lagar och förordningar som gäller för löne- och personaladministration i staten samt centrala löne-, förmåns- och pensionsavtal med tillhörande överförings- och redovisningskrav.

Rekryteringsstödet ReachMee samt schema- och bemanningsstödet Besched ingår som moduler i Primula-leveransen.

Varje myndighet har möjlighet att avropa Primula med eller utan driftservice. Avrop sker via samråd med leverantören Evry.

Giltighet

Ramavtalet är avropbart fram till den 10 december 2018, enligt ESV:s beslut om förlängning den 4 september 2017.

Myndigheterna kan teckna avropsavtal så länge det finns ett giltigt ramavtal. Ett avropsavtal kan årsvis förlängas till maximalt 8 år efter att ramavtalet har upphört.

Kontakt

Senast uppdaterad: