Operatörstjänst för distribution av kundfaktura

ESV har tecknat ramavtal med OpusCapita AB om en operatörstjänst för distribution av kundfaktura.

Myndigheter ska kunna hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt och den 1 november 2018 tillkommer krav på att kunna använda PEPPOL:s infrastruktur för att skicka och ta emot elektroniska meddelanden.

PEPPOL är en komplett lösning för elektroniska affärsmeddelanden som arbetats fram på europeisk nivå. Det nya kraven innebär bland annat att myndigheterna måste kunna fakturera sina kunder via PEPPOL.

ESV har upphandlat ett ramavtal om operatörstjänst för distribution av kundfaktura. Ramavtalet omfattar distribution av elektroniska kundfakturor via PEPPOL:s infrastruktur samt utskrift, frankering och distribution av pappersfakturor via postoperatör.

Vägledning för avrop publiceras i samband med att ramavtalet blir avropsbart, preliminärt i början av hösten 2017.

Kontakt

Senast uppdaterad: