Ramavtal med Knowit HRM AB tidigare Knowit Business Consulting AB

Eftersom ramavtal tecknats med endast en leverantör inom område personal, innefattar ramavtalet inte någon möjlighet till förnyad konkurrensutsättning. Den del av Knowit Business Consulting AB:s verksamhet som kallas HRM har per den 1 maj 2014 övergått till Knowit HRM AB. Knowit HRM AB övertar alla åtaganden som Knowit Business Consulting AB har, vad avser detta ramavtal.

Giltighetstid

Ramavtalet är avropsbart till och med den 30 september 2017. Avropsavtal kan vara giltiga i ytterligare 6 månader.

Omfattning

Omfattningen av ramavtalet presenteras i ramavtalsdokumentet med tillhörande tilläggsavtal.

Tilläggsavtal

Tilläggsavtal ersätter de ursprungliga ramavtalsbilagorna när det sker förändringar i ramavtalet. Under ramavtalsbilagor finner ni de aktuella bilagorna.

Tilläggsavtal har tecknats rörande:

  • Utbyte av personal - senaste personallistan är daterad den 10 januari 2017
  • Överlåtelse av verksamhet

Avropsrutiner

Se ramavtalsdokumentet för information om tillvägagångssätt för avrop.

Kontaktperson

Carin Strindmark
carin.strindmark@knowit.se
tfn 070-366 67 17

Knowits webbplats

Kontakt

Senast uppdaterad: