Ramavtal med HerbertNathan & Co AB

Vid avrop ska normalt förnyad konkurrensutsättning tillämpas enligt de förutsättningar som anges i ramavtalet. Vid små avropsvolymer, maximlt 200 timmar, kan kontrakt i enlighet med ramavtalets villkor tilldelas ramavtalsleverantörerna i den ordningsföljd som anges i ESV:s tilldelningsbeslut. Detta ramavtal med HerbertNathan & Co AB är rangordnat som nr 3.

Giltighetstid

Ramavtalet är avropsbart till och med den 30 september 2017. Avropsavtal kan vara giltiga i ytterligare 6 månader.

Omfattning

Omfattningen av ramavtalet presenteras i ramavtalsdokumentet med tillhörande tilläggsavtal.

Tilläggsavtal

Tilläggsavtal ersätter de ursprungliga ramavtalsbilagorna när det sker förändringar i ramavtalet. Under ramavtalsbilagor finner ni de aktuella bilagorna.

Tilläggsavtal har tecknats rörande:

  • Utbyte av personal - senaste personallistan är daterad den 10 januari 2017

Avropsrutiner

Se ramavtalsdokumentet för information om tillvägagångssätt för avrop.

Kontaktperson

Jonas Andersson
ja@herbertnathan.com
tfn 0707-97 00 44

HerbertNathans webbplats

Kontakt

Senast uppdaterad: