Ramavtal med Calona Ekonomikonsult AB

Avtalet är inte längre avropsbart.

Giltighetstid

Ramavtalet var avropsbart till och med den 30 september 2017. Avropsavtal kan vara giltiga i ytterligare 6 månader.

Omfattning

Omfattningen av ramavtalet presenteras i ramavtalsdokumentet med tillhörande tilläggsavtal.

Avropsrutiner

Se ramavtalsdokumentet för information om tillvägagångssätt för avrop.

Kontaktperson

Hanna Mermon
hanna.mermon@calona.se
tfn 070-483 73 43

Calonas webbplats

Kontakt

Senast uppdaterad: