Ramavtal med Calona Ekonomikonsult AB

Vid avrop ska normalt förnyad konkurrensutsättning tillämpas enligt de förutsättningar som anges i ramavtalet. Vid små avropsvolymer, maximalt 200 timmar, kan kontrakt i enlighet med ramavtalets villkor tilldelas ramavtalsleverantörerna i den ordningsföljd som anges i ESV:s tilldelningsbeslut. Detta ramavtal med Calona Ekonomikonsult AB är rangordnat som nr 2.

Giltighetstid

Ramavtalet är avropsbart till och med den 30 september 2017. Avropsavtal kan vara giltiga i ytterligare 6 månader.

Omfattning

Omfattningen av ramavtalet presenteras i ramavtalsdokumentet med tillhörande tilläggsavtal.

Avropsrutiner

Se ramavtalsdokumentet för information om tillvägagångssätt för avrop.

Kontaktperson

Hanna Mermon
hanna.mermon@calona.se
tfn 070-483 73 43

Calonas webbplats

Kontakt

Senast uppdaterad: