Löne- och PA-system

Ramavtalen för löne- och PA-systemen är inte längre avropsbara. Avropsavtalen till dessa system har upphört att gälla.

Samtliga ramavtal kunde avropas till och med 2008-06-30.

Du hittar information om det aktuella ramavtalet Evry HR Sweden AB på de sidor för statliga ramavtal som handlar om personalsystem.

Kontakt

Senast uppdaterad: