Ramavtal med Unit4 AB

Ramavtal har tecknats med Unit4 AB avseende ekonomisystem.

Prisjustering

Ramavtalet omfattar en möjlighet för ramavtalsleverantören att begära justering av sina priser. I september 2016 godkände ESV en prishöjning som kommer att gälla från 2017-01-01 med 3,47 procent. De nya priserna gäller tidigast två månader efter att Unit4 AB har informerat berörd myndighet om justeringen.

Giltighetstid

Ramavtalet trädde i kraft november 2012 och var avropbart till den 12 november 2015. Respektive myndighets tecknade avropsavtal gäller längst till och med det år som infaller åtta år efter det att ramavtalet inte längre kan avropas.

 

 

Kontaktpersoner 

Tony Westin
08-578 438 46  
0768-68 01 19
tony.westin@unit4.com

Unit4 ABs webbplats

Kontakt

Senast uppdaterad: