Ramavtal och upphandling

Ni kan få stöd av oss med att avropa statliga ramavtal för administrativa system och tillhörande tjänster. Det gäller alla myndigheter under regeringen, samt övriga myndigheter via fullmakt. I den pågående upphandlingen för systemstöd för e-inköp kan även kommuner och landsting delta via fullmakt.