Hyra

Här hittar du förteckningar i pdf-format över de kontrakt olika myndigheter tecknat. I förteckningarna finns bland annat uppgifter om adress, hyrestider, hyra, lokalernas storlek samt vem som förhyr och disponerar lokalerna. Dessutom finns motsvarande information, förutom uppgifter om disposition, i excel-format.

Kontraktsförteckningar länsvis

Förteckningarna över hyresavtal har uppdaterats 2017-09-08.

Excel-filer

Pdf-filer

Hela landet (2 Mb) Hela landet (6 Mb)
Blekinge län Blekinge län
Dalarnas län Dalarnas län
Gotlands län Gotlands län
Gävleborgs län Gävleborgs län
Hallands län Hallands län
Jämtlands län Jämtlands län
Jönköpings län Jönköpings län
Kalmar län Kalmar län
Kronobergs län Kronobergs län
Norrbottens län Norrbottens län
Skåne län Skåne län
Stockholms län Stockholms län
Södermanlands län Södermanlands län
Uppsala län Uppsala län
Värmlands län Värmlands län
Västerbottens län Västerbottens län
Västernorrlands län Västernorrlands län
Västmanlands län Västmanlands län
Västra Götalands län Västra Götalands län
Örebro län Örebro län
Östergötlands län Östergötlands län

Myndigheternas ansvar

Myndigheterna ansvarar själva för de hyresavtal de tecknar och kostnaderna dessa medför. Vid tecknande av hyresavtal, både ny- och omteckning, behövs en god kännedom om de hyresnivåer som förekommer på marknaden för olika lokaltyper i olika lägen på respektive ort. Hyresnivåerna kan växla högst väsentligt för samma lokaltyp mellan olika orter och olika lägen inom samma ort.

ESV:s kontrakts- och användarregister

ESV samlar fortlöpande in hyresavtal från de statliga myndigheterna och vissa andra organisationer. Avtalen registreras i ESV:s databas KAR (Kontrakt- och användarregister). ESV har därmed en mycket god kännedom om, dels de hyresavtal som statliga myndigheter tecknat, dels de lokaler som myndigheterna disponerar.

Kontakt

Senast uppdaterad: