Uppföljning av inköp och avtalstrohet

Uppföljning med hjälp av e-handelssystemet ger goda möjligheter att följa upp myndighetens inköp. Omkring en fjärdedel av myndigheterna anger att de följer upp sina inköp med hjälp av e-handelssystemet. Ytterligare några anger att de använder informationen i e-handelssystemet för att följa upp i ett annat system.

Med hjälp av information i e-handelssystemen kan myndigheterna enkelt följa upp sina inköp och skapa bra underlag för kommande inköp. Genom e-handelssystemet kan myndigheten exempelvis följa hur avtalen används och därmed ta ställning om det finns ytterligare vilka varor och tjänster som behöver upphandlas.

Omkring en fjärdedel av myndigheterna följer upp avtalstrohet med hjälp av e-handelssystemet. Några myndigheter använder också informationen i e-handelssystemet för att göra uppföljningen i ett annat system. Majoriteten av myndigheterna anger dock att de av olika skäl inte använder systemen för avtalsuppföljning. Den vanligaste förklaringen är att de har få leverantörer inlagda i systemet och att det därför inte är relevant att följa upp på detta sätt. Andra menar att de rapporter med inköpsstatistik som e-handelsystemet genererar är för svårtolkade.

Andel myndigheter som följer upp sina inköp med hjälp av e-handelssystemen

Om svaren

Svaren kommer från den undersökning som skickades ut i oktober 2016. Undersökningen gick ut till 149 myndigheter varav 132 besvarade frågan.

Kontakt

Senast uppdaterad: