Myndigheternas strategier och planer inom e-handelsområdet

E-handel kan effektivisera verksamheten, men en förutsättning för att uppnå ett positivt resultat är att inköp hanteras som en strategisk fråga.

Majoriteten av de myndigheter som har svarat på frågorna i den senaste undersökningen har strategier, planer eller motsvarande inom följande områden som ESV bedömer är viktiga för e-handelsarbetet. Störst andel myndigheter har strategier eller planer för att öka andelen e-fakturor och öka avtalstroheten, medan en lägre andel har strategier eller planer kopplat till fakturamatchning.

Har myndigheten en strategi, plan eller motsvarande för att ...

Om svaren

Svaren kommer från den undersökning som skickades ut i november 2015. Enkäten gick ut till 150 myndigheter. Hur många myndigheter som svarade på respektive fråga anges i diagrammet. Exempelvis svarade 140 myndigheter (119 + 25 = 140) på frågan om strategier eller planer för att öka andelen e-fakturor.

Kontakt

Senast uppdaterad: