Myndigheter som har ställt krav i upphandlingar

Ett sätt att komma igång med e-handel med en leverantör är att ställa krav på e-handel och e-faktura redan i upphandlingen av de aktuella varorna eller tjänsterna. Hälften av myndigheterna ställer krav på e-faktura i upphandlingar.

Över hälften av myndigheterna anger att de mycket ofta eller alltid ställer krav på e-faktura vid upphandlingar och omkring 30 procent anger att de ställer krav på e-handel i upphandlingar.

När det gäller krav på e-handel tycks nästan alla de stora myndigheterna ställa krav på e-handel medan få av de små myndigheterna gör det. När det kommer till krav på e-faktura visar resultatet inte några skillnader mellan stora och små myndigheter.

Andel myndigheter som har ställt krav på e-faktura och e-handel i upphandlingar

Undersökningen skickades ut i oktober 2016. Den gick ut till 149 myndigheter varav 132 myndigheter svarade på frågan om e-faktura och 133 myndigheter svarade på frågan om e-handel.

Kontakt

Senast uppdaterad: