Uppföljning av myndigheternas e-handel

ESV har i uppdrag att följa upp hur myndigheterna arbetar med elektronisk handel (e-handel). De senaste resultaten visar att det fortsatt finns en stor utvecklingspotential för e-handeln i staten och att det finns stora skillnader i hur långt olika myndigheter kommit i sitt e-handelsarbete.

ESV följer två gånger per år upp hur myndigheterna arbetar med e-handel. Uppföljningen sker genom enkätundersökningar och skickas ut till de myndigheter som har krav på sig att hantera utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt. I den senaste undersökningen skickades enkäten ut till 150 myndigheter. Svarsfrekvensen var cirka 90 procent.

Resultatet visar att det fortsatt finns en stor utvecklingspotential för e-handeln i staten och att det finns stora skillnader i hur långt olika myndigheter kommit i sitt e-handelsarbete. Matchning av fakturor är ett viktigt verktyg för att effektivisera med hjälp av e-handel. Resultatet visar att andelen matchade fakturor ökat något jämfört med tidigare mätningar men att många myndigheter borde ha kommit längre i arbetet.

Något som är nära sammankopplat med andelen matchade fakturor är elektroniska beställningar. Det låga antalet elektroniska ordrar (e-ordrar) indikerar att myndigheterna borde kunna göra elektroniska beställningar i högre utsträckning än idag, vilket i sin tur kan öka matchningen.

Den genomsnittliga andelen e-fakturor var 54 procent vilket är något högre än i tidigare mätningar. Det finns dock en stor spridning mellan myndigheter – från 87 procent för myndigheten med högst resultat till 2 procent för den myndigheten med lägst resultat. Omkring 70 procent av myndigheterna är anslutna till PEPPOL vilket är en positiv utveckling.

Enkätresultaten för myndigheternas arbete med e-handel redovisar vi här på webben.

Kontakt

Senast uppdaterad: