Uppföljning av myndigheternas e-handel

ESV har i uppdrag att följa upp hur myndigheterna arbetar med elektronisk handel (e-handel). De senaste resultaten visar att det fortsatt finns en stor utvecklingspotential för e-handeln i staten och att det finns stora skillnader i hur långt olika myndigheter kommit i sitt e-handelsarbete.

ESV följer två gånger per år upp hur myndigheterna arbetar med e-handel. Uppföljningen sker genom enkätundersökningar och skickas ut till de myndigheter som har krav på sig att hantera utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt. I den senaste undersökningen skickades enkäten ut till 149 myndigheter. Svarsfrekvensen var cirka 90 procent.

Resultatet visar att det fortsatt finns en stor utvecklingspotential för e-handeln i staten och att det finns stora skillnader i hur långt olika myndigheter kommit i sitt e-handelsarbete. Matchning av fakturor är ett viktigt verktyg för att effektivisera med hjälp av e-handel. Resultatet visar att andelen matchade fakturor bland myndigheterna var låg och många myndigheter borde ha kommit längre i arbetet. Något som är nära sammankopplat med andelen matchade fakturor är elektroniska beställningar. Det låga antalet elektroniska ordrar (e-ordrar) indikerar att myndigheterna borde kunna göra elektroniska beställningar i högre utsträckning än idag, vilket i sin tur kan öka matchningen. 

Den genomsnittliga andelen e-fakturor var 51 procent för första halvåret 2016, vilket är lägre än andra nordiska länder. Omkring en tredjedel av myndigheterna hade färre än 30 procent e-fakturor. Omkring 60 procent av myndigheterna är anslutna till PEPPOL vilket är en positiv utveckling.

Enkätresultaten för myndigheternas arbete med e-handel redovisar vi här på webben. I den årliga statusrapporten till regeringen kan du läsa mer om myndigheternas e-handel och ESV:s arbete inom området.

Kontakt

Senast uppdaterad: